Privacyverklaring Brasserie Vincent

Als relatie verstrekt u ons privacygebonden informatie. Middels deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met deze informatie.

Brasserie Vincent respecteert alle privacygebonden informatie van haar relaties die via welke weg dan ook tot haar komt. Al uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en waar noodzakelijk vastgelegd om onze diensten aan u te kunnen verlenen en/of vanwege wettelijke verplichtingen.

Alle door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen en niet aan derden verkocht.

Welke gegevens verzamelen en bewaren wij en met welk doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of gaat maken van onze diensten.
Wanneer u contact met ons opneemt voor een van onze diensten vragen wij u om uw contactgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het contact met u te kunnen onderhouden en de gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verstuurt, bewaren we deze als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wanneer u via ons online reserveringssysteem reserveert of online een product bij ons bestelt, bewaren we ook deze gegevens.

Voortkomende uit onze bedrijfsactiviteiten c.q. de contacten met onze relaties, bewaren wij indien noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van onze diensten en/of voortkomende uit wettelijke bepalingen, de volgende gegevens:

- Aanhef
- Voor- en/of achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens van reserveringen
- Gegevens van offertes
- Facturatie- en betalingsgegevens

Bezoeken van onze website en cookies

Brasserie Vincent gebruikt geen cookies.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Zodra er een relatie met u bestaat als gevolg van een facturering, worden uw gegevens op basis van belastingwetgeving minimaal 7 jaar bewaard. Aansluitend op deze belastingwetgeving bewaren we ook al onze overige gegevens voor een termijn van 7 jaar. Onze nieuwsbrief blijft u ontvangen zolang u zich niet hiervoor heeft uitgeschreven via e-mail.

Opvragen, inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden al onze relaties de mogelijkheid tot het opvragen, inzien, wijzigen en verwijderen (binnen de wettelijke bepalingen) van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Inzien, wijzigen, uitschrijven voor onze nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u hiertoe een uitschrijfmogelijkheid aan. Ook treft u daar de mogelijkheid aan om uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.

Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Brasserie Vincent, Oostzeedijk 342, 3063CC Rotterdam

010-768 6268 / contact@brasserievincent.nl/ KvK 61567701

Datum: April 2019